Startsida

Nu är det frack som gäller!
Nu är det frack som gäller!

Nästa möte:

Bardating med gradgivning den 19 oktober.

Senaste nytt

Eubatmöte med reception 21 september

Det närmar sig…. I och med onsdagens reception nalkas vi återigen den magiska 40-gränsen, då vi kunde hälsa två nya eubater välkomna i vår krets, vilken således för tillfället omfattar 39 bröder. Av dessa hade ett 27-tal behagat infinna sig för att bevittna den högtidliga ceremonin där Erik Ekman och Kenneth Svensson invigdes i vår orden.

I efterlogens traditionella tal till fosterlandet filosoferade MÄ Hans Carnefjord över vårt i olika avseenden färgrika fädernesland. Färgrikt inte bara med tanke på naturen och politiken, utan även på vår numera färgrika etniska sammansättning. Ja, färgskalan kan, enligt MÄ, tillämpas på många områden i livet, där han gav några ytterligare belysande exempel.

ÄÄ Mats Ekman överlämnade sedan recipiendpaketen med den obligatoriska uppmaningen att bli trogna besökare vid logemötena. Eftersom en av de nya eubaterna var hans egen son, kan man förmoda att närvaron kommer att följas upp vid familjemiddagarna. Kenneth Svensson tackade sedan å båda de nya eubaternas vägnar för välkomnandet i logen.

I tidens fullbordan fann bröderna för gott att skingras för att i den höstliga aftonen bege sig hemåt.

Erik Ekman och Kenneth Svensson
Erik Ekman och Kenneth Svensson