Startsida

Nästa möte:

Onsdag 6 mars

Eubatmöte

____________________________________

Senaste nytt

Den 12 januari recipierades Anders Heland i logen Cumulus i Skövde.

Läs referatet här

Anders Heland
Anders Heland
4 recipienter flankerar ÄÄ och MÄ i logen Cumulus
4 recipienter flankerar ÄÄ och MÄ i logen Cumulus
Anders Graff upphöjdes till Druid den 29 november
Anders Graff upphöjdes till Druid den 29 november
Och det blev även Bo Johansson
Och det blev även Bo Johansson