Startsida

slips - 1

Nästa möte:

9 december (Ja, just det, en fredag!): Eubatmöte med jultema, respektive är också välkommen!

Julslips på!

Senaste nytt

Druidstämma med gradgivning 30 november

5 bröder, till synes nöjda med att ha bytt bardernas blå färg mot druidernas röda. Fr v: Bo Nygren, Tommy Kjellén (Cynthus), Curt Andersson, Thomas Ottosson och Peter Freidlitz

Eubatmöte med reception 16 november

Denna vecka blev vi 8 miljarder invånare på vårt klot och 40 bröder i vår loge. Sistnämnda läge uppnåddes tack vare en högtidlig och väl genomförd reception av två nya bröder, Emil Nyberg och Johan Rosell. 25 bröder, däribland vår trogne och välkomne gäst från moderlogen Cynthus, Lars-Åke Dahlström, hade behagat hörsamma inbjudan. Övriga gick förstås miste om en angenäm samvaro i goda vänners lag.

Veterligt ingår inte absolut sanningsenlighet bland de nödvändiga druidiska dygderna. I annat fall hade MÄ Hans Carnefjord haft anledning fundera över sin situation. Hans tal till fosterlandet innehöll nämligen ett antal för övriga bröder helt nya och tidigare okända uppgifter om Sveriges storhet på olika områden.

ÄÄ Mats Ekman höll sig betydligt närmare sanningen när han inpräntade i de nyinvigda bröderna, att ju flera möten de deltar i, desto snabbare kommer de in i den druidiska gemenskapen.

Johan Rosell tackade å båda recipienternas vägnar för välkomnandet i logen, genom att bland annat citera sin 5-åriga dotter när hon för första gången såg sin far i frack: Pappa, du är teater, du är cirkus! Låt oss hoppas att hon får se mera av denna cirkus åren framöver.

I tidens fullbordan avlägsnade sig bröderna för uppladdning inför nästa möte.

Uno Axelsson

Nya eubater: Emil Nyberg och Johan Rosell

Uppmärksamheten är stor när LV Martin Grundén kallar till brödramåltid