Startsida

Nästa möte:

Onsdag 15 maj

Druidstämma - Bardating

____________________________________

Senaste nytt

17 april: Excaliburs 17-årsdag

Läs referat här

__________________________

11 april: Vi fortsätter på den inslagna vägen och outsourcar våra receptioner, denna gång till Cynthus. Vi begåvades med två nya bröder, Ulf Nilsson och Kaj Merstrand, vilka härmed hälsas välkomna i vår gemenskap.

6 april: Storlogemöte hos Camulus i Skövde. Skifte av ämbetsmän även i SL, varvid Excalibur fick bidra med ytterligare en Storämbetsman. Ulf Erneborn är numera SOrg i SL Vänerland, samtidigt som Stefan Claesson fick byta stol, från SMÄ till SOÄ.

Förutom detta byte av stol och ämbete förärades Stefan dessutom Druidordens förtjänsttecken.

Ulf Erneborn, numera SOrg

Tut i luren på SL-mötet

Under punkten Ideellt inträdde logen Camulus Skr, Tomas Monsén, med en flyttkartong, ur vilken han tog fram diverse rördelar. Dessa visade sig efter ihopskruvning bilda ett cirka två meter högt blåsinstrument i brons, en Carnyx. Ur detta tvåtusenåriga blåsrör kunde de gamla kelterna frammana toner avsedda att elda de egna trupperna och att skrämma fienden. Huruvida SL Vänerlands Druidbröder blev eggade eller skrämda av de toner br Tomas frambragte låter vi vara osagt. Huvudsaken är att alla blev blåsta!

Tomas Monsén - Carnyx - 1

______________________________

20 mars

var dagen då vi fick en ny ämbetsmannakår, läs här

 

Så här såg ämbetsmannakåren ut i februari 2024:.....

Ämbetsmannakåren februari 2024
Bakre raden: Åke Johansson, Jonas Wennergren, Tommy Nygren, Lars Forsman, Sverker Olsson, Hans Carnefjord, Thomas Bergström, Uno Axelsson
Främre raden:  Peter Freidlitz, Ulf Erneborn, Peter Lindgren, Mats Ekman, Börje Klasson, Sven-Olof Kall
Ämbetsmannakåren februari 2024 Bakre raden: Åke Johansson, Jonas Wennergren, Tommy Nygren, Lars Forsman, Sverker Olsson, Hans Carnefjord, Thomas Bergström, Uno Axelsson Främre raden: Peter Freidlitz, Ulf Erneborn, Peter Lindgren, Mats Ekman, Börje Klasson, Sven-Olof Kall

....och så här ser den ut från och med den 20 mars:

LV Anders Graff, Ark Tomas Ottosson , MÄ Martin Grundén, TjOÄ Mats Ekman, ÄÄ Hans Carnefjord, IV Tommy Nygren, Skr Thomas Fogelqvist, YV Bo Nygren, M Peter Lindgren, Org Christoffer Mossberg: På bilden saknas Skm Peter Freidlitz.
LV Anders Graff, Ark Tomas Ottosson , MÄ Martin Grundén, TjOÄ Mats Ekman, ÄÄ Hans Carnefjord, IV Tommy Nygren, Skr Thomas Fogelqvist, YV Bo Nygren, M Peter Lindgren, Org Christoffer Mossberg: På bilden saknas Skm Peter Freidlitz.