Startsida

Nästa möte:

Nu får vi vänta till den 30 augusti, men då blir det OÄ-möte + Eubatmöte. Kvällens ämne: Så beter du dig i Lunden!

torpa - 1

Excaliburs utemöte 2023-05-17 på Torpa

Den 17 maj genomfördes ett eubatmöte i form av utemöte tillsammans med våra respektive. Vi guidades genom Torpa stenhus av en synnerligen entusiasmerande guide, och därefter genomfödes ett rituellt (kort) möte, varefter vi intog en god måltid på Torpa Café. Torpas ägare, Pehr Zethelius, berättade om stenhusets och ättens historia.

Se bildkollage här

________________________

Roadsters - 6

Druid Roadsters träff den 18 maj

På grund av begränsningar i WordPress är referatet uppdelat i två dokument

Druid Roadsters 18 maj (1)

Druid Roadsters 18 maj.(2)