Hem

Logen Excalibur har sin hemvist i Industri- och  Handelsstaden Borås, i hjärtat av Sjuhäradsbygden. Staden har anor från 1500- talet, då den första Knallen idkade handel i Västergötland och övriga Sverige.

_________________________________________________

http://logenexcalibur.se/wp-content/uploads/2016/04/cropped-stjarna.jpg

Nästa möte:

Tyvärr tvingar omständigheterna oss att ställa in
Eubatmöte den 18 november!

(Hela höstens och vårens mötesschema ser du under Arbetsordning)

Senaste - 1 av 1

Nu har den nya "styrelsen" för den kommande mandatperioden sammanträtt och smidit planer för hösten. I avsaknad av frack och ämbetsregalier ser väl herrarna tämligen normala ut? Vår nye ordförande (ÄÄ) Mats Ekman tronar som sig bör i mitten, i övrigt utan inbördes ordning. Om tillräckligt coronaavstånd hölls låter vi vara osagt.