Välgörenhet

En av vår Ordens uppgifter är att idka välgörenhet. Detta sker dels genom att vi, via Riksstorlogen, skänker pengar till forskning kring prostatacancer, dels också genom att logen Excalibur, via sin välgörenhetsfond, ger bidrag till olika ideella verksamheter. Vi har hittills gett pengar till bland andra Mariastiftelsen, Föreningen Hjärnkraft i Borås samt Södra Älvsborgs Afasiförening.

SAM_0120
SAM_0403