Möten

Ett logemöte består vanligtvis av tre grundelement, naturligtvis lite olika från ställe till ställe, men ändock ganska lika var i Sverige man än befinner sig.Förlogen försiggår i broderligt umgänge av informell karaktär ½-1 timma innan det rituella möte tar vid.

Under förlogen bekantar vi oss med varandra, umgås och odlar sociala kontakter.

Det rituella mötet, eller arbetslogen som vi kallar det, föregår alltid i en logelokal invigd speciellt till våra ändamål. Här pågår ett ceremoniellt möte enl. av SVENSKA DRUID-ORDEN fastställd ritual. Under detta möte skall vi lära känna livet och oss själva bättre under former som ej får berättas, men som genom sin karaktär ger oss en andlig upplevelse, vilken gör att vi bättre kan möta vardagen.

Efter arbetslogen vidtar efterlogen, där vi äter en måltid tillsammans, återigen umgås och lär genom samvaron våra medbröder bättre att känna.

Under efterlogen förekommer ofta ett föredrag, ett musikinslag e.l.

Vid dessa möten är klädsel mörk kostym, vit skjorta och diskret slips.

Vid särskilt högtidliga tillfällen bär vi frack med svart väst.