Minnesord Bo Mattsson

MINNESORD ÖVER BRODER BOSSE MATTSSON

Broder Bosse Mattsson är död. Han dog den 18 juni 2015.

Broder Bosse bodde i Länghem och blev 80 år. Han föddes den 11 november 1934.

Vi minns broder Bosse som en alltid glad broder, lätt att ha kontakt med. En bild som säkert många känner igen är hur han, strax före mötena, ofta kom in i Lunden med snabba steg med portföljen i ena handen och hälsade oss med ett glatt ”hejsan grabbar!”. Och vi tänkte ”skönt att han är här”. I umgänget berättade Bosse ofta och gärna olika händelser från sitt arbete. Vi skall då komma ihåg att dessa händelser var ofta färska eftersom han arbetade fram till att han blev sjuk.

Bosse älskade sitt arbete och det var otänkbart för honom att inte arbeta, trots att han uppnått en hög ålder för arbete.

Broder Bosse kom med i Svenska Druidorden med Veine Karlsson och Lars-Åke Palmqvist som sina faddrar. Han recipierades i Logen Cynthus i Ulricehamn den 23 februari 2006. Den 25 januari 2007 välkomnades han i Bardgraden. Den 10 april 2008 upphöjdes han till Druidgraden och den 24 april 2010 kallades han till Kapitelgraden.

Broder Bosse var Stiftarbroder i Logen Excalibur och var logens Organist från instiftandet av vår loge 21 april 2007 fram till sin död.

Broder Bosse deltog vid 92 möten i Grundloge och 1 Storlogemöte.

Han var fadder för bröderna Uno Axelsson och Claes-Göran Carlsson.

Bosse var en entusiastisk människa. Det är den bilden vi kan glädjas åt att bevara. Vi saknar broder Bosse djupt. Låt oss ställa oss upp och ha en tyst stund för vår bortgångne Broder Bosse.

  • ••