Historik

historia

Logen Excaliburs historia

Den 21 april 2007 instiftades logen i Borås.  23 bröder samlades för att lägga grunden,  med deltagande och under överinseende av ämbetsmän från Riksstorlogen, Storlogen Vänerland samt moderlogen Cynthus.

Högtidligheterna ägde rum på Regementsmässen i gamla Kanslihuset på I15. Logelokalerna invigdes och logen instiftades. Bröderna kunde under högtidligheterna konstatera att man fått en god start. Därom vittnade både deltagarantalet och hälsningar från när och fjärran.

Logen tilldelades namnet Excalibur och är Nr. 79 av grundlogerna i Sverige. Som Logens första ÄÄ verkade Veine Karlsson.

Logen Excalibur tillhör Storlogen Vänerland, vilken också innefattar logerna Altair i Arvika, Aquila i Karlstad, Camulus i Skövde, Cynthus i Ulricehamn samt Taliesin i Jönköping.

Logens ämbetsmän och bröder arbetar på en god utveckling för Excalibur och ser gärna att gästande bröder deltar i de möten som logen har.

Logenamnet Excalibur (pdf)

Hur uppkom myten om Excalibur (svärdet i stenen)? Detta Youtubeavsnitt kan kanske ge en förklaring (Om du inte vill se hela avsnittet kan du börja titta efter cirka 32 minuter)

En intressant artikel om Druidernas historia finns i tidskriften Världens Historia nr 9/2018. För att låna artikeln, hör av dig till Arkivarien