Eubatmöte 16-05-18

”April våt och Maj kall, fyller bondens lador all”. Om den gamla Bondepraktikans spådom kommer att infrias är i skrivande stund oklart, men vårvärmen kändes inte precis besvärande när 24 brr samlades för att avsluta vårterminen. Men väl i baren kändes förlogens värme desto skönare. Själva eubatmötet försiggick i en stämning som något påminde om forna dagars skolavslutning, en viss förväntan låg i luften.

ÄÄ Lars Forsman kunde informera om de aktiviteter som planeras inför höstterminen, något som innebär att man kan se fram emot denna med, om inte direkt spänd, så dock förväntan. Bland annat kommer vi att få fördjupa våra kunskaper om det som Borås varit, och väl kommer att förbli, känt för, nämligen textilier och deras utveckling, egenskaper och användningsområden. Att man tagit intryck av den rådande genus- och jämställdhetsdebatten märks däri, att damer (eller snarare respektive, för att nu tillgodose alla HBTQ-varianter) kommer att få flera tillfällen att närvara.

Om Org Ulf Erneborns val av låt under Ideellt, ”Om du lämnade mig” nu med Lars Winnerbäck, hade något samband med några bröders utträde ur logen, kunde inte styrkas.

Under efterlogen tackade LV Jan Laas alla brr för den gångna ”terminen” och för den välförtjänta (förf:s anm) uppskattning som Festlighetsutskottet fått för sina ansträngningar att tillgodose sina krävande gästers anspråk.

ÄÄ Lars Forsman tackade alla brr för deras insatser i olika avseenden under året, och reciterade en dikt, Hyllning till sommaren av Patrik Sten.

Br Ulf Erneborn hade dagen till ära satt samman ett musikaliskt quiz (finare ord för frågetävling) vilket han också framförde med bravur, med tveksam(!) assistans av br Lars Forsman. Blygsamheten förbjuder att framhålla vilka som vann tävlingen, men de två övriga medlemmarna i laget var Hans Carnefjord och Jörgen Enander.

Och i avsaknad av besökande brr från andra loger, kunde lotterivinsterna denna gång till hundra procent tillfalla Excaliburbröder.

Vid utträdet i den yttre världen kunde vi redan nu börja se fram emot den 31 augusti, då sommaren äntligen är slut så att nästa eubatmöte kan äga rum.

Men låt oss inför den kommande korta sommaren ha Alf Henriksons lysande poem i åtanke:

alf hJag såg att häggen blommade
det kom en doft av den.
Då gick jag till min älskade
och sade: Se och känn!

Hon stod vid makaronerna
hon sydde på en klut.
                                Och när hon lyfte ögat
                                hade häggen blommat ut.

Uno Axelsson