Dataskyddsförordningen (GDPR)

dataskydd

Dataskyddsförordningen (GDPR) kräver att medlemsregister som hålls av ideella föreningar ska ha en angiven användning. Excaliburs medlemsregister används för utskick till medlemmarna om aktiviteter och referat av sammankomster samt för statistik över närvaro. På denna webbplats finns, under en lösenordsskyddad sida, medlemsregister med brödernas namn, grad, adress, telefonnummer och e-postadress. Uppgifterna raderas så snart en medlem lämnar logen.

Om du vill ta bort dina uppgifter eller ändra något skickar du e-post till info@logenexcalibur.se

Du hittar all information om GDPR på Datainspektionens hemsida.