Besök i Lund

Lund är (sedan 1658 en svensk) stad som har mycket att visa upp, inte bara domkyrka och universitet utan kanske än mera nyare verksamheter som ESS, MAX 4, IDEON Science Park med mera.

Länkar:
ESS webbplats
ESS (Wikipedia)
ESS (Vetenskapsrådet)


Brr Sven-Olof och Uno har en gemensam bekant, Ivo Wuelz, som, ehuru född österrikare, är lundabo och stolt över sin stad och gärna vill visa den för oss. Ett sådant erbjudande vill vi inte gärna missa.

Vi kan givetvis inte besöka Lund utan att också hälsa på våra bröder i logen Nemeton. Enda datum under hösten som passar är den 20 september, tyvärr samtidigt med vårt eget eubatmöte, men….

Således föreslår vi att vi ”gör två flugor på smällen”, det vill säga besöker logen Nemeton onsdag kväll och gör studiebesök på torsdagen.

Länkar:
MAX4 webbplats
MAX4 (Wikipedia)
MAX4 (Lunds universitet)


Preliminär tidplan:
20 september – avresa med bil under förmiddagen (tidpunkt bestäms senare)
På kvällen besök hos logen Nemeton.

21 september – kl 10:30 – 12:00 studiebesök på IDEON. Kl 12:00 lunch på ”Kryddhyllan”, Ideon Science Park.
13:00 studiebesök på ESS/MAX 4

Omkr kl 16 hemfärd.

Länkar
Ideons webbplats
Ideon (Wikipedia)
Ideon (Företagssajt)


Denna inbjudan vänder sig till logerna Excalibur och Cynthus. Antalet deltagare är maximerat till 11. Logi ordnas av bröderna själva (Hotell Bishop Arms rekommenderas).

Anmälan till Uno (unoaxelsson6@gmail.com) senast den 12 september.