Ämbetsmän

2016 - 2018
  ÄÄ  Lars Forsman, Kyrkvägen 22
516 77  MÅLSRYD
tfn 033-24 91 42      mob 070-553 25 80
e-post: Lars Forsman
  MÄ  Christian Aronsson, Myrekullavägen 7
504 97  BREDARED
tfn 033-13 39 60      mob 073-029 72 66
e-post: Christian Aronsson
  Skr Torbjörn Sällfors, Kattfotsgatan 27
417 20  GÖTEBORG
tfn 031-13 74 64      mob 070-720 03 70
e-post: Torbjörn Sällfors
  Skm  Peter Rundberg, Strömbacken 2
511 56  KINNA
mob 070-513 80 43
e-post: Peter Rundberg
  Logevärd Jan Laas, Kryddgårdsgatan 12
507 53  BORÅS
tfn 033-12 26 75      mob 070-592 26 75
e-post: Jan Laas