Ämbetsmän och utskott

Valda ämbetsmän år 2020 – 2022

ÄdelÄrk: Mats Ekman
MedÄrk: Hans Carnefjord
Skrivare: Börje Klasson
Skattmästare: Torbjörn Sällfors
Marskalk: Peter Lindgren
Inre vakt: Tomas Bergström
Yttre vakt: Åke Johansson
Organist: Ulf Erneborn
Arkivarie: Uno Axelsson
Logevärd: Martin Grunden

Ersättare
Sven-Olof Kall
Christoffer Mossberg
Morgan Hagberg
Jan Laas
Sverker Ohlsson

Representant till Storloge och Riksstorloge 2020-2022
Lars Forsman
Christian Aronsson

Utskott

Förtroendeutskottet 2020-2022
Lars Forsman TjOÄ
Hans Carnefjord
Åke Johansson
Jan Laas
Sven Olof Kall
Thomas Bergström

Brödravårdsutskottet 2020-2022
Hans Carnefjord MÄ
Jan Laas
Tommy Nygren
Jörgen Enander

Välgörenhetsutskott 2020-2022
Tommy Nygren
Uno Axelsson
Sverker Ohlsson
Dan Andersson

Revisionsutskott
Benny Olofsson
Lars Forsman