Ämbetsmän och utskott 2020 – 2022

Ädelärk Mats Ekman
Medärk Hans Carnefjord
Skrivare Börje Klasson
Skattmästare Torbjörn Sällfors
Marskalk Peter Lindgren
Inre vakt Thomas Bergström
Yttre vakt Åke Johansson
Organist Ulf Erneborn
Arkivarie Uno Axelsson
Logevärd Martin Grundén

Ersättare

Sven-Olof Kall
Christoffer Mossberg
Morgan Hagberg
Jan Laas
Sverker Ohlsson
Representant till Storloge och Riksstorloge 2020-2022
Lars Forsman
Christian Aronsson

Utskott

Förtroendeutskottet
Lars Forsman
Hans Carnefjord
Åke Johansson
Jan Laas
Sven Olof Kall
Thomas Bergström
Brödravårdsutskottet
Hans Carnefjord
Jan Laas
Tommy Nygren
Jörgen Enander
Välgörenhetsutskottet
Tommy Nygren
Uno Axelsson
Sverker Ohlsson
Dan Andersson
Revisionsutskottet
Benny Olofsson
Lars Forsman